Политика конфиденциальности

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ інтернет-магазину "New Best"

Ця угода про конфіденційність розроблена відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” і інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові стосунки, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя і правом на самовираження. Інтернет-магазин “New Best”, піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих протиріч і непорозумінь підготувало цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі по тексту – “Політика конфіденційності”, і умови користування веб-сайтом https ://newbest.org.ua/

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 В цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту) ” – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину “New Best”, які організовують обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. “Персональні дані” – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної або визначуваної фізичної особи (суб’єктові персональних даних).

1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкове для дотримання Адміністратором або що іншим, що отримало доступ до персональною цією особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. “Користувач сайту інтернет-магазину “New Best” – особа, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і що використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, що відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP- запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. “IP-адрес” – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій по протоколу

2.ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користуючись сайтом або придбаваючи товар, пропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації і/ або оформленні купівлі, користувач підтверджує, що дає згоду інтернет-магазину “New Best” і уповноваженим їм особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрація сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення,
виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, вказаних в анкеті, в цілях заходів, спрямованих на формування бази цих учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингового дослідження, а також здійснення взаємодія з користувач, у тому числі по мережа електрозв’язок, включаючи напрям SMS- повідомлення і електронний лист, до відгук такий

2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але, не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.

2.4. Персональні дані, дозволені до обробки у рамках справжньої Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. ПІБ Користувача;

2.4.2. контактний телефон Користувача;

2.4.3. адреса електронної пошти (e – mail);

2.4.4. адреса доставки Товару;

2.4.5. місце проживання

3.ЦЕЛИ ЗБОРУ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНЫХ

3.1. Персональну інформацію Користувача інтернет-магазину “New Best” використовує в наступних цілях:

3.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (чи) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з інтернет-магазином “New Best”

3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

3.1.3. надання Користувачеві Сервісів, що персоналізуються;

3.1.4. зв’язки з Користувачем, у тому числі напрям повідомлень, запитів і інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

3.1.5. поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;

3.1.6. надання інформації про товари, послуги, “New Best”, що реалізовуються, про рекламні акції, “New Best”, що проводяться, відповідей на запити, а також виконання “New Best” своїх зобов’язань перед споживачами товарів (послуг);

3.1.7. проведення статистичних і інших досліджень на основі знеособлених даних.

4.КАТЕГОРИИ ЗБИРАНИХ ДАНИХ

4.1.Категорії Персональних даних, збір яких здійснює сайт (самостійно або за посередництва третіх осіб), включають: Файли “cookie” і Дані про використання мережевих ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати сайт при його використанні. Якщо не вказане інше, сайт https ://newbest.org.ua/ використовує файли “cookie” (чи інші засоби відстежування) для ідентифікації Користувачів і запам’ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно в цілях надання послуги, що вимагається Користувачеві.

4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, яких вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання Даних

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину МС “New Best”, включаючи доставку

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІ

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані;

6.1.2. звертатися до Адміністрації сайту, щоб упізнати їх зміст і походження;

6.1.3. перевірити їх достовірність або попросити їх доповнити;

6.1.4. видалити, оновити або виправити свої Персональні дані;

6.1.5. перетворити на формат, що забезпечує анонімність;

6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються порушуючи закон;

6.1.7 виступити проти їх обробки по усіх без виключення законних підставах.

6.2. Відповідні запити слід направляти адміністрації сайту за адресою, вказаною в контактних відомостях на сайті.

7. ПОЛІТИКА Відносно ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie- файли. Це дані, які веб-сайт може відправити вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Cookie- файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для виміру кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), виявлення найцікавіших і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації і користування сайтом, без збору якої-небудь персональної інформації. Також cookie- файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі досвіду взаємодії користувача, що вже мається, з сайтом і його перевагами. З часом ця інформація дозволяє поліпшити призначений для користувача досвід.

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. інтернет-магазин МС “New Best” вживає необхідні організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Даная Політика конфіденційності поширюється тільки на сайт інтернет-магазину “New Best”. Якщо по посиланнях, розміщених на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, інтернет-магазин за його дії відповідальності не несе.

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду у зв’язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежно. Користувач обізнаний про те, що Администарция сайту може бути вимушена повідомити персональні дані

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ Про ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

9.1. Окрім інформації, що міститься в справжніх правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачеві за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору і обробки Персональних даних.

9.2. В цілях забезпечення роботи сайту і його технічного обслуговування, сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP- адреса).

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1.Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

10.2.Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет- магазину, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними в Правила, Користувач повинний припинити користуватися сайтом і може зажадати, щоб Адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані

Russian RU Ukrainian UK
Cart
Your cart is currently empty.